VEREJNÉ INFORMÁCIE
Dokumenty ::  Verejné obstarávanie rok 2014 ::  Zákazky podľa § 9 odst. 9) zákona 25/2006 Z. z.
 Späť   1  2 Ďalej
 
 
DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 01/2014Dochádzkový systém pre strediská RSÚC Nitra a.s.03.01.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 02/2014Oprava motora M_634 - 1 kus13.02.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 03/2014Vypracovanie PD pre realizáciu stavby : III/06455 Ludanice–Horné Obdokovce. Stavebnej úpravy cesty III/06455 Ludanice–Horné Obdokovce12.02.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 04/2014Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti18.02.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT01/2014/LVÚdržba a opravy PC, údržba systémov28.02.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 1-2014-TOKompresor pre TURBO 7000 – Combi05.03.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 4-2014-LVSTK, EK a kontrola originality19.03.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 2-2014-LVHĺbenie zemných priekop I/7520.03.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 05-2014-NRVeľkoplošné vysprávky I/64 - Ivanka pri Nitre24.03.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 06-2014-NRVeľkoplošné vysprávky I/64 - križovatka "Králik" Nitra24.03.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 6-2014-LVPokládka mikrokoberca I/5126.03.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 7-2014-LVOprava ríms mosta 76-015 na ceste I/7607.04.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 10-2014-NZPozinkované rúry08.04.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 17-2014-LVMultifunkčná tlačiareň14.04.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 31-2014-NZPsychická spôsobilosť vodiča - psychotesty15.04.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 4-2014-NZVýmena krytu vozovky na ceste I/64 Nové Zámky – Mercedes 22.04.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 5-2014-NZOdstránenie veľkoplošných nerovností na ceste I/75 Nové Zámky – pri sade22.04.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
22-2014-LVValec, sada, nožov 23.04.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
35-214-LVPsychická spôsobilosť vodiča25.04.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 28-2014-NZSTK a EK stredisko NZ 09.04.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 16-2014-NZPostrek na spomalenie rastu14.04.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 18-2014-NZVypracovanie JPD most Diakovce30.04.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 15-2014-NZOprava pozdĺžnych a priečnych nerovnosti na ceste I/63 Mužla12.05.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 11-2014-NZOdstránenie mechanických nečistôt z odvodňovacích telies na cestách I/63, I/75, I/7612.05.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 53-2014-LVMateriál na oplotenie CM Želiezovce15.05.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 44-2014-LVRezný kotúč na asfalt20.05.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 21-2014-NZOprava cesty III_508044 - Trnovec Nad Váhom26.05.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 60-2014-LVOprava pracovných strojov12.06.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT-71-2014-LVAutobatérie19.06.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 77-2014-LVSvetelná šípka04.07.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 85-2014-LVŽivičná oprava cesty I/75 Tekovské Lužany17.07.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 100-2014-LVOprava nakladača KOMATSU12.08.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 98-2014-LVOpakované školenia a aktualizačné odborné prípravy
profesii.
14.08.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 102-2014-LVTechnické zhodnotenie podvozku.04.09.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 103-2014-LVTechnické zhodnotenie kabíny typ LIAZ.04.09.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 104-2014-LVTechnické zhodnotenie vozidla (kabína a podvozok) Š706 MTSP2504.09.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 97-2014-LVPríves nákladný nový - 4 ks05.09.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 96-2014-LVOprava motora M634 - 2 ks04.09.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 107-2014-LVOprava hydraulického kladiva INDECO 60023.09.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 136-2014-LVOprava valca DYNAPAC30.09.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
119-2014-LVServis MAN 17.09.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
154-2014-LVŽivičná oprava krytu vozovky na ceste I/7529.10.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
163-2014-LVVýmena hydraul. hadice, výmena olejov na
KOMATSU
29.10.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 169-2014-LVSnímač posypu, snímač rozmetadla07.11,2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 170-2014-LVOprava poškodeného čerpadla vozidla NR-760GT07.11,2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku.
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 166-2014-LVHutný materiál19.11.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 168-2014-LVBrity a kolieska na radlice19.11.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 142-2014-LVStavebný dozor.22.09.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 192-2014-LVVýmena kotla na cestmajsterskom obvode v Šahách12.12.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku
Dokument

DokumentPredmetDátum zverejneniaOznámenie
PT 184-2014-LVOprava sociálnych zariadení v dielni strediska Levice11.12.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9) zákona 25/2006 Z. z. po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá uvedenú zákazku
Dokument