ZAMESTNANIE


 Prípadné informácie :

 

 p. Dagmar Kupcová,  tel. : 0902 948 423


 Žiadosť o zamestnanie a životopis zasielajte na e-mail : dagmar.kupcova@rsucnr.sk