ZAMESTNANIE


Prípadné informácie : 


Meno

Stredisko

Kontakt

p. Dagmar Kupcová

NR

tel. : 0902 948423

p. Anna Pavlovová

LV, TO

tel. : 0902 948509

p. Marta Jančeková

NZ

tel. : 0902 948425

p. Jana Reháková

KN

tel :  0910 923640