ZAMESTNANIE


Prípadné informácie : Meno

Stredisko

Kontakt


p. Dagmar Kupcová

 


NR


tel. : 0902 948423


p. Anna Pavlovová 


LV, TO


tel. : 0902 948509p. Jana Reháková


KN, NZ


tel. :  0910 923640