PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno spoločnosti:

 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Sídlo spoločnosti:

  Štúrova 147, 949 65 Nitra

IČO:

  35 960 736

DIČ:

  2022074186

IČ DPH:

  SK 2022074186

Právna forma:

  Akciová spoločnosť

Registrácia:

 

Obchodný register Okresného súdu Nitra Oddiel:

Sa, Vložka číslo: 10309/N

Deň zápisu:

  30.10.2005

 


 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. bola založená na základe zakladateľskej listiny, v

súlade s uzneseniami prijatými na zasadnutiach zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 170/2005, č. 197/2005, č.209/2005, č. 280/2005 a č. 281/2005, ktorými bolo rozhodnuté o založení akciovej spoločnosti bez upisovania akcii. Jediným zakladateľom je Nitriansky samosprávny kraj, so sídlom 949 01 Nitra, Rázusova 2A, IČO : 37861298.
Spoločnosť RSÚC Nitra a.s. vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Nitra dňa 30.10.2005.

Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 03.12.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 819/2012, Nz 49108/2012, NCRls 49944/2012 sa obchodná spoločnosť Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., so sídlom Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35 960 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10309/N sa stala právnym nástupcom zanikajúcich spoločností:

 

  • Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s., so sídlom Bašta IV. Okružná cesta, 945 01 Komárno, IČO: 35 960 809, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10311/N,

  • Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s., so sídlom Nádražný rad 27, 934 80 Levice, IČO: 35 960 787, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10310/N,

  • Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s., so sídlom Bešeňovská cesta 2, 940 92 Nové Zámky, IČO: 35 960 825, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10313/N

  • Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s., so sídlom Pod Kalváriou 2003, 955 87 Topoľčany, IČO: 35 960 817, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10312/N

 

a prebrala na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcich spoločností Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s., Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s., Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s., Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s., ku dňu 01.01.2013.


Základné imanie spoločnosti je 170 000,- EUR., počet akcií je 5000. Akcionárom spoločnosti je Nitriansky samosprávny kraj.