CESTY II. A III. TRIEDY v správe RSÚC Nitra, a.s.

Cestná sieť SR - Nitriansky kraj
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Prehľad cestnej siete: Okres

II. trieda

III. trieda

II. a III. trieda spolu

Dĺžka v km

Dĺžka v km

Dĺžka v km

Komárno

80,783

224,200

304,983

Levice

100,538

414,192

514,730

Nitra

81,975

432,193

514,168

Nové Zámky

176,283

307,414

483,697

Topoľčany

58,582

159,237

217,819

RSÚC Nitra spolu

498,161

1 537,236

2 035,397 
Prehľad o mostných objektoch:Okres

II. trieda

III. trieda

II. a III. trieda spolu

Komárno

16

47

63

Levice

32

125

157

Nitra

23

124

147

Nové Zámky

36

51

87

Topoľčany

25

47

72

RSÚC Nitra spolu

132

394

526