CESTY II. A III. TRIEDY v správe RSÚC Nitra, a.s.

Cestná sieť SR - Nitriansky kraj
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Prehľad cestnej siete: 


 

Cestmajsterstvo II. trieda III. trieda II. a III. trieda spolu
Dĺžka v km Dĺžka v km Dĺžka v km
Komárno 8,970 41,329 50,299
Hurbanovo 47,642 93,653 141,295
Zemianska Oľča 24,363 87,744 112,107
SSÚ Komárno spolu 80,975 222,726 303,701
Levice 1 26,692 111,544 138,236
Šahy 23,378 77,381 100,759
Želiezovce 25,871 119,211 145,082
Levice 4 25,312 107,955 133,267
SSÚ Levice spolu 101,253 416,091 517,344
Nitra 41,711 178,435 220,146
Vráble 20,143 128,314 148,457
Zlaté Moravce 21,286 125,475 146,761
SSÚ Nitra spolu 83,140 432,224 515,364
Nové Zámky 19,939 53,984 73,923
Šurany 49,545 84,081 133,626
Gbelce 47,755 56,013 103,768
Štúrovo 23,392 57,609 81,001
Šaľa 35,744 58,257 94,001
SSÚ Nové Zámky spolu 176,375 309,944 486,319
Topoľčany 58,502 159,537 218,039
SSÚ Topoľčany spolu 58,502 159,537 218,039
RSÚC Nitra spolu 500,245 1 540,522 2 040,767

 
 
Prehľad o mostných objektoch:


 

 

II. trieda

III. trieda

II. a III. trieda spolu

Cestmajsterstvo

Počet v ks

Dĺžka v m

Plocha v m2

Počet v ks

Dĺžka v m

Plocha v m2

Počet v ks

Dĺžka v m

Plocha v m2

Komárno

2

14,05

119,220

16

259,48

1 999,555

18

273,53

2118,775

Hurbanovo

7

39,10

309,190

12

97,33

674,635

19

136,43

983,825

Zemianska Olča

7

379,40

2 703,230

19

263,65

1 894,275

26

643,05

4597,505

SSÚ Komárno spolu

16

432,55

3 131,640

47

620,46

4 568,465

63

1 053,01

7 700,105

Levice 1

8

48,25

329,370

25

284,31

2 801,910

33

332,56

3 131,280

Šahy

10

52,60

433,210

30

450,50

3 580,500

40

503,10

4 013,710

Želiezovce

4

19,45

203,970

29

307,50

2 456,000

33

326,95

2 659,970

Levice 4

9

119,75

1 166,460

42

234,51

2 049,020

51

354,26

3 215,480

SSÚ Levice spolu

31

240,05

2 133,010

126

1 276,82

10 887,430

157

1 516,87

13 020,440

Nitra

10

155,79

2 859,420

47

391,70

3 681,640

57

547,49

6 541,060

Vráble

6

43,10

413,000

31

226,16

1 688,965

37

269,26

2 101,965

Zlaté Moravce

7

43,95

427,000

46

388,07

3 272,214

53

432,02

3 699,214

SSÚ Nitra spolu

23

242,84

3 699,420

124

1 005,93

8 642,819

147

1 248,77

12 342,239

Nové Zámky

5

115,20

1 169,280

11

176,20

1 628,805

16

291,40

2 798,085

Gbelce

5

28,75

263,950

12

70,90

583,550

17

99,65

847,500

Šaľa

4

31,52

274,940

8

30,15

225,412

12

61,67

500,352

Šurany

14

468,76

4 903,322

14

169,30

1 299,438

28

638,06

6 202,760

Štúrovo

8

219,55

1 796,360

6

267,89

1 868,487

14

487,44

3 664,847

SSÚ N. Zámky spolu

36

863,78

8 407,852

51

714,44

5 605,692

87

1 578,22

14 013,544

Topoľčany

25

415,50

6 501,000

47

544,07

4 813,200

72

959,57

11 314,200

SSÚ Topoľčany spolu

25

415,50

6 501,000

47

544,07

4 813,200

72

959,57

11 314,200

RSÚC Nitra spolu

131

2 194,72

23 872,922

395

4 161,72

34 517,606

526

6 356,44

58 390,528