VEREJNÉ INFORMÁCIE
Dokumenty ::  Zmluvy 2018
 Späť   1  2 Ďalej
 
 
DokumentPredmetDodávateľPlatnosť doCena zákazky
Dodatok č.1Dodatok č. l k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201725708_ZUp Slovensko, s. r. o.15.01.2018208 222,00 EUR bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 80052018Dodávka technických plynov.Messer Tatragas, spol. s r. o.23.01.201831.1.2019podľa cenníka
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
3/06/2018/VTÚZmluva o poskytovaní služieb - vývoz odpadových vôd CM Vráble. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.29.01.201824.01.201831.12.2018podľa cenníka
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
3/07/2018/VTÚZmluva o poskytovaní služieb - vývoz odpadových vôd CM Zlaté Moravce Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.29.01.201824.01.201831.12.2018podľa cenníka
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
KÚPNA ZMLUVA č. 8007/2018/NRČistiace prostriedky.DELUX s.r.o.12.02.201809.02.201831.01.201912 928,08 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Kúpna zmluva 80112018/NRKancelárske potreby.Revis - Servis s.r.o.02.03.201801.03.201801.03.20199 538,65 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Poistná zmluva č. 411 025 285Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi spoločnosti.Allianz -SP a.s.06.03.201824.02.201823.02.20181 830,00 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 8012/2018_N RStravovacie poukážky.Up Slovensko, s. r. o.26.03.201826.03.201826.03.2020748 000,00 € bez DPH.
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
KÚPNA ZMLUVA č. 8013/2018_NROOPP, odevy a obuv.DELUX s.r.o. Vráble26.03.201826.03.201815.03.201949 548,33 bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o reklame č. 06/2018/S/NRReklamná činnosť poskytovateľa.Úsmev ako dar, spol. s r.o.16.3.201816.04.2018160 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Nájomná zmluvaOperatívny leasing Renault Master 2,3dCi Business Lease Slovakia s.r.o.25.04.201825.04.202425 331,76 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Dodatok k zmluveDodatok č.l ku ZMLUVE O DIELO 79/BA/2017EUROVIA a.s.30.04.2018do skončenia diela7 417 220,73 bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
S181000411ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM
HOSPODÁRSTVE
FCC Slovensko, s.r.o.02.07.201831.5.2022.podľa cenníka
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Dodatok ku zmluve Dodatok č. 1/2018 k LICENČNEJ ZMLUVESSC 29.06.201829.06.2018bezodplatne
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Kúpna zmluva 8015/2015_NRDodávka technickej soli - voľne loženej.EUROMAR s.r.o.25.07.201824.07.201831.08.20201 070 146,00 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zkmuva o dielo 4014Stavebná úprava a sanácia kanalizačných šácht na cestách I/75, I/76 a I/63Stormex,s.r.01.08.201830.09.201982 580,60 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo 33/2018-LVČistenie a hĺbenie zemných priekop.MH3 s.r.o.07.08.201830.11.201828 866,6 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo č. 10122018Hĺbenie priekop nad 25 cm na ceste I/63MH3, s.r.o.21.08.201830.11.201829 230,00 EUR bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
ZMLUVA O DIELO č. 35/2018-LVPokládka mikrokoberca na ceste II/1578.Dopra - via a.s27.08.201815.10.201833 540,00 bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo č.: 10142018Čistenie odvodňovacích telies (vpustí, šácht)GLOBAL ASPEKTs.r.o.21.08.201831.12.201832.842,50 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo č.: 10132018Oprava betónových konštrukcií mostov, priepustov a odkaľovacích jám, obnovenie prietočnosti.Darkent s.r.o.21.08.201831.12.201829.836,20 EUR bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo č..1024201I/63 - oprava nestabilného podložia na okraji
vozovky.
Špecialne cestné práce KOREKTs. r.o.27.08.20830.11.2018128 371,50 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo č.1026201I/63 plošná oprava jazdných pruhovŠpecialne cestné práce KOREKTs. r.o.27.08.20830.11.201829 315,00 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo č. 10252018Sanácia degradácie vozovky cesty I/64.Baustasr .r.o27.08.20830.11.201869 200,00 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo č. 40152018Reprofilácia priekop na ceste I. tr. č. I/76.MH3 s.r.o.27.08.20830.11.201829 230,00 bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluvao dielo č. 40162018Výmena obrusnej vrstvy na cestách I.tr. č. I/64, I/75Špecialne cestné práce KOREKTs. r.o.27.08.20830.11.20181397 94,30 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 5006/8/2018/ZÚZabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.Dalibor Bubla DABU.01.11.201831.03.2019Autožeriav MAN 30 t : 39,50 EUR bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 5002/8/2018/ZÚZabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.František Mihalovič POLEKONT01.11.201831.03.2019JCB 24,00 EUR bez DPH / hod.
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 5005/8/2018/ZÚZabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.Michal Škorvaga01.11.201831.03.2019Traktor 20,00 EUR bez DPH / hodina.
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 5008/8/2018/ZÚZabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.Miloš Herda01.11.201831.03.2019Traktor 20,00 EUR bez DPH / hodina.
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 5003/8/2018/ZÚZabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda01.11.201831.03.2019Traktor 24,00 EUR bez DPH / hodina
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 5004/8/2018/ZÚZabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.Poľnohospodárske družstvo Zlatý klas Urmince01.11.201831.03.2019Traktor 20,00 EUR bez DPH / hodina
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 5007/8/2018/ZÚZabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.Wčielka spol. s r.o.01.11.201831.03.2019Traktor 20,00 EUR bez DPH / hodina.
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 5001/8/2018/ZÚZabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.DOZNAKO spol. s r.o.01.11.201831.03.2019Traktor 20,00 EUR bez DPH / hodina.
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmtuva č. 1/ZU/2018/NZZabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.Ing. Jozef Mechura01.11.201831.03.2018Traktor 19.00 € bez DPH / hod, Nakladač 31.50 € bez DPH / hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmtuva č. 2/ZU/2018/NZZabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.PD Kolta01.11.201831.03.2019Traktor 30 € / hod bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmtuva č. 3/ZU/2018/NZZabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.Autodoprava Zoltán Nagy01.11.201831.03.2019Nakladač 31,50 € / hod bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmtuva č. 4/ZU/2018/NZZabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.Gubo, s.r.o01.11.201831.03.2019Nakladač 31,50 € / hod bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmtuva č. 5/ZU/2018/NZZabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.Miloš Viskup MaM AUTO01.11.201831.03.2019Nakladač 31,50 € / hod bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmtuva č. 6/ZU/2018/NZZabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.CMD Habán František01.11.201831.03.2019Traktor 31,50 € / hod bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmtuva č. 7/ZU/2018/NZZabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.AGROSLUŽBY, s.r.o.01.11.201831.03.2019Traktor 31,50 € / hod bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Poskytnutie právnych služiebZmluva o poskytovaní právnych služieb.JUDr. Róbert Spál26.09.201831.12.20191 200 € mesačne s DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo č.: 10272018Oprava vozidla a výmenu kabíny TATRA T815.Milan Majerech - MG-servis01.10.201815.11.201817 602,40 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dieloZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH II. A III. TRIEDY NA ROK 2018 - II. etapaEUROVIA SK ,a.s., Doprastav, a.s.05.10.2018do skončenia prác2 389 998,75 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Nájomná zmluvaOperatívny leasing Škoda SUPERB.BUSINESS LEASE SLOVAKIAs.r o.,08.10.201808.10.2022699,06 EUR / mesiac
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dieloZvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018.STRABAG, s.r.o.24.10.201824.10.2018do skončenia diela2 538 702,79 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 10162018Zabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.Ing. Andrea Magyarics - AGROREAL25.10.201801.11.201831.03.2019Traktory a nakladače 35 €/ bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 10202018Zabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.P.K.S. AGRO FARM s.r.o.25.10.201801.11.201831.03.2019Traktory a nakladače 36 €/ bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 10212018Zabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.Ladislav Juhász - TATRASPOL25.10.201801.11.201831.03.2019Traktory a nakladače 48 € bez DPH / hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 10222018Zabezpečenie zimnej údržby 2018/2019.Ladislav Vargha25.10.201801.11.201831.03.2019Traktory a nakladače 35 € bez DPH / hod
Dokument