VEREJNÉ INFORMÁCIE
Dokumenty ::  Zmluvy 2020
 Späť   1  2 Ďalej
 
 
DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zlmuva 2/2020-LVZmluva na servis PCCOMIX s.r.o.02.01.202031.12.2020podľa cenníka
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odCena zákazky
Zmluva o business účete Predmetom zmluvy je poskytnutie produktu Business účet 20.Slovenská sporiteľňa, a. s.20.01.202015.01.2020podľa sadzobníka SLSP a.s.
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odCena zákazky
Zmluva o úvere č. 1022/CC/19Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Úveru Bankou.Slovenská sporiteľňa, a. s.20.01.202015.01.2020výška úveru 1 000 000 €, poplatky podľa sadzobníka SLSP a.s.
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
RÁMCOVÁ ZMLUVA č. 80002020Dodávka tonerov.Revis-Servis s.r.o.08.01.202007.01.202031.12.202034 403,67 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva o poskytovaní služiebZneškodnenie splaškových a odpadových vôd - Zl. MoravceZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.31.01.202029.01.202031.12.2020podľa aktuálneho cenníka ZVS
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva o poskytovaní služiebZneškodnenie splaškových a odpadových vôd - VrábleZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.31.01.202029.01.202031.12.2020podľa aktuálneho cenníka ZVS
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Kúpna zmluva č. 8005/2020Dopravné značky a zariadenia.HAKOM s.r.o.18.02.202017.02.202017.02.2024699 896,00 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva č. 80072020Kúpna zmluva - technické plynyMesser Tatragas, spol. s r. o.01.03.202028.02.2021podľa cenníka dodávateľa
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva o dielo 80082020Cesta I/63 Komárno intravilán - vysprávky výtlkovŠpeciálne cestné práce KOREKT, s.r.o.11.03.202011.03.202030.04.2020178 242,50 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva o dielo 80102020Údržba priekop a priepustov na vybraných úsekoch ciest
I/63, I/64, I/75 I/76
Darkent, s. r. o.11.03.202011.03.202031.05.202080 994,70 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva o dielo 80092020Cesta I/75 Nové Zámky extravilán - vysprávky výtlkovEKOM PLUS, s.r.o.11.03.202011.03.202030.04.2020179 523,50 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Kúpna zmluva č. 80112020Čistiace prostriedky.DEXIS SLOVAKIA s.r.o.01.04.202001.04.202113 742,78 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
dodatok č.2 k zmluve 1030439Zabezpečenie odpadového hospodárstvaTekovská ekologická s.r.o.12.03.2020neurčitapodľa cenníka
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odCena zákazky
Dodatok č.1 Dodatok č.1 v Zmluve 8012/2018_NRUP Slovensko s.r.o.26.03.2020celková cena sa mení na 822 799 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva o dielo 14/2020-LVVysprávky výtlkov za tepla a frézovanie na vybratých úsekoch ciest II. a III. triedy v okrese Levice.Richard Koukal27.04.202024.04.202030.11.202047 818,80 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Kúpna zmluva 80132020Kancelárske potrebyRevis-Servis01.05.202030.04.2021Celková cena13 232,38 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odCena zákazky
Dohoda o náhrade škodyDohoda o náhrade škodyMgr. Zuzana Zbonková rod. Zbonková05.05.2020166 €
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
KÚPNA ZMLUVA č. 80142020OOPP odevy a obuv.Dexis Slovakia13.05.202011.05.202030.04.202159 958,40 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Dodatok č.4 k rámcovej zmluveTelekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.01.06.202001.06.202001.06.20231 400 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva o dieloZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH II. A III. TRIEDY NA ROK 2020VIAKORP, s.r.o.11.06.202011.06.2020do skončenia diela4 504 779,62 bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva o dielo 20/2020-LVVýspravky výtlkov v okrese LV.Richard Koukal12.06.202030.11.202028 720,00 bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť do Cena zákazky
Dodatok č. 3/2020Zmluva na údržbu ciest I. triedySSC30.06.2021podľa cenníka
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odCena zákazky
Kúpna zmluvaDodávka potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru.NITRAZDROJ, a.s.23.07.2022podľa cenníka
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Dodatok k zmluve č.26Dodatok k Nájomnej zmluve č.26Nitraiansky samosprávny kraj37.07.2020neurčitonájomné za rok 2020 činí 206 354,27 €
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Poistná zmluvaPoistná zmluva č. 411 027 885
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Allianz a.s.05.08.202001.09.202031.08.20211 100 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva č. 80182020Zabezpečenie poskytovania služieb stravovania zamestnancovUP Slovensko s.r.o.21.08.202021.08.20231 350 000 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva o dielo 80172020Oprava cesty 1/75 Kolta - hr. okr. NZ/LV - vysprávky
výtlkov
Ekom plus s.r.o.20.08.2020do skončenia diela167 808,50 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva č.1/ZÚ/2020 TOVýkon zimnej údržbyDoznako spol. s r.o.01.11.202031.03.2020Traktor 30 € / hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva č.2/ZÚ/2020 TOVýkon zimnej údržby.Tomáš Mihalovič - ToMihal01.11.202031.03.2020Traktor 30 € / hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva č.3/ZÚ/2020 TOVýkon zimnej údržby.PD Tríbeč01.11.202031.03.2020Traktor 30 € / hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva č.4/ZÚ/2020 TOVýkon zimnej údržby.PD Zlatý klas01.11.202031.03.2020Traktor 30 € / hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva č.6/ZÚ/2020 TOVýkon zimnej údržby.Wčielka spol. s r. o.01.11.202031.03.2020Traktor 30 € / hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva č.8/ZÚ/2020 TOVýkon zimnej údržby.Dalibor Bubla DABU01.11.202031.03.2020Žeriav MAN - 50 €/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
ZMLUVA O DIELO 80212020Odstránenie nánosov a oprava cestnej kanalizácie na vybraných úsekoch ciest I/63, I/64, I/75 I/76 v okresoch SA, NZ, KNStormex, s. r. o.01.09.202031.10.202086 998,30 bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva č. 4002/2020-ZÚ NZVýkon zimnej údržby.Ing. Jozef Mechura08.09.202001.11.202031.03.2021Traktor 19 €/hod, Nakladač 31,50 €/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva č. 4003/2020-ZÚ NZVýkon zimnej údržby.PD Kolta08.09.202001.11.202031.03.2021Traktor 30 €/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva č. 4004/2020-ZÚ NZVýkon zimnej údržby.AutodopravaZoltán Nagy08.09.202001.11.202031.03.2021Nakladač 31,50 €/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva č. 4005/2020-ZÚ NZVýkon zimnej údržby.Gubo, s.r.o.08.09.202001.11.202031.03.2021Nakladač 31,50 €/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva č. 4006/2020-ZÚ NZVýkon zimnej údržby.CMD Habdn František08.09.202001.11.202031.03.2021Traktor 31,50 €/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva č. 4007/2020-ZÚ NZVýkon zimnej údržby.KTJ PARMEL, s.r.o.08.09.202001.11.202031.03.2021Nakladač 33,50 €/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
ZMLUVA O DIELO 37/2020-LVVysprávky výtlkov za tepla a frézovanie na vybraných úsekoch ciest II. a III. triedy v okrese LeviceRichard Koukal11.09.202030.11.202017 950,00 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
ZMLUVA O DIELO 30132020Vysprávky výtlkov za tepla a frézovanie na vybraných úsekoch ciest II. a III. triedy v NRRichard Koukal30.09.202030.09.202030.11.202017 950,00 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva o poskytnutí služby ZMLUVA O VYKONÁVANÍ LEKÁRSKYCH PREHLIADOK VO VZŤAHU K PRÁCIHealthWork, s.r.o.05.10.202005.10.202031.10.20207 683,00 EUR bez DPH.
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odCena zákazky
KÚPNA ZMLUVASypačová nadstavbaUNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.14.10.202013.10.2020Cena 40 850,00 EUR bez DPH:
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva o dielo č. 50082020Rekonštrukcia nadstavby sypača VSV-6 na Š 706 MTSP 25 ( NR-845GT )KOBIT - SK, s.r.o.28.10.202031.12.202031 330,00 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
3008/2020-ZÚ NRVýkon zimnej údržby.PD Veľké Zálužie01.11.202031.03.2020traktor - 24,0 € / hod, traktor - 40,0 € / hod,
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
3015/2020 ZÚ NRVýkon zimnej údržby.Obec Dolné Obdokovce01.11.202031.03.2020traktor - 31,5 € / hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
3012/2020 ZÚ NRVýkon zimnej údržby.- Agro, s.r.o. Čeľadice01.11.202031.03.2020traktory - 30,0 € / hod, nakladač - 33,0 € / hod,
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
3007/2020 ZÚ NRVýkon zimnej údržby.PD Devio Nové Sady01.11.202031.03.2020traktory - 35,0 € / hod, nakladač - 36,0 € / hod,
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť do Cena zákazky
Zmluva o dielo č. 40/2020-LVRekonštrukcia pomocného motora sypacej nadstavby VSV-6 na vozidle ( NR-726GT )KOBIT - SK, s.r.o.03.11.202031.12.20209915,00 € bez DPH
Dokument