VEREJNÉ INFORMÁCIE
Dokumenty
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 
Faktúry 2019(1)
Faktúry 2020(1)
Faktúry 2021(1)
Faktúry 2022(1)
Faktúry 2023(1)
Kolektívna zmluva RSÚC Nitra a.s.(12)
Objednávky 2019(5)
Objednávky 2020(5)
Objednávky 2021(6)
Objednávky 2022(3)
Objednávky 2023(2)
Verejné obstarávanie rok 2014(57)
Verejné obstarávanie rok 2015(2)
Výročné správy RSÚC Nitra(10)
Zmluvy 2014(86)
Zmluvy 2015(84)
Zmluvy 2016(96)
Zmluvy 2017(81)
Zmluvy 2018(77)
Zmluvy 2019(79)
Zmluvy 2020(76)
Zmluvy 2021(79)
Zmluvy 2022(8)