VEREJNÉ INFORMÁCIE
Dokumenty
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 
Faktúry 2014(1)
Faktúry 2015(1)
Faktúry 2016(1)
Faktúry 2017(1)
Objednávky 2014(1)
Objednávky 2015(1)
Objednávky 2016
Objednávky 2018(1)
Objednávky 2019(2)
Verejné obstarávanie rok 2014(57)
Verejné obstarávanie rok 2015(2)
Zmluvy 2014(86)
Zmluvy 2015(84)
Zmluvy 2016(95)
Zmluvy 2017(80)
Zmluvy 2018(76)
Zmluvy 2019(38)