VEREJNÉ INFORMÁCIE
Dokumenty ::  Zmluvy 2017
 Späť   1  2 Ďalej
 
 
DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
1/2017-LVPravidelný servis siete, servis a oprava PC
COMIX s.r.o.01.01.201731.12.201814 500,00 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Rámcová kúpna zmluva 0717270/00Nákup PHM na palivové karty a skladových nádrží Slovnaft a.s.17.01.201717.01.201731.12.20181 587 964,90 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
3/04/2017/VTÚDodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní verejných služiebBellinpex s.r.o.02.01.201731.12.2017-
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
3/05/2017/SBZmluva č.11030714 - o ukladaní odpadu na skládku MochovceWasteTransport, a.s.03.01.2017neurčitá-
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Príloha č.1 ku Kúpnej zmluve číslo 158066/1/2015Technické plynyMesser tatragas s.r.o.01.02.201731.01.2018podľa cenníka
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva 3/17/2017/SBZmluva o poskytovaní služieb - zneškodnenie splaškových vôd Zl. Moravce Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.15.03.201731.12.2017podľa cenníka
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva 3/16/2017/SBZmluva o poskytovaní služieb - zneškodnenie splaškových vôd Vráble Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.15.03.201731.12.2017podľa cenníka
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva 3/18/2017/ENZmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb.Slovanet a.s.18.02.201717.02.2017neutrčita512 € / mesiac
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy 2016_2Cesty Nitra a.s.30.03.201730.03.2017skončenia diela1 749 356,01 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva 3/20/2017/ENZMLUVA O VYKONÁVANÍ LEKÁRSKYCH PREHLIADOK VO VZŤAHU K PRÁCIHealthWork, s.r.o.12.04.201711.04.201731.12.201719.611,00 bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva 3/21/2017/VTÚPD - oprava mosta 1681-002 ( 51323-002 )VUIS Mosty s.r.o.19.04.201718.04.2017skončenia diela19.850,00 bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva 19/2017-LVČistenie a hĺbenie zemných priekop I/75 km 74,750-92,000.MH3, s.r.o.19.04.201718.04.201715.05.201729 049,3 bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo 20/2017-LVŽivičná oprava krytu vozovky na ceste I/51 okrese Levice.Špeciálne cestné prárce KOREKT s.r.o.15.05.201712.05.201730.06.201729 068,50 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č. 40072017Oprava a úprava uličných vpustí s prečistením na cestách I. tr. č. I/75, I/76, I/63.Darkent,s.r.o.17.05.201712.05.201731.07.201729 512,30 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č .40122017Odfrézovanie deformácií a nerovností krytu vozovky na ceste I/64 v obci Komjatice.EKOM PLUS, s. r. o.17.05.201712.05.201731.07.201729 923,40 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č. 40092017Sanácia spodnej stavby priepustov a mostov na cestách I/75, I/63, I/76KM-KRUKS s.r.o17.05.201712.05.201731.07.201729 661,30 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č. 40112017Oprava zdegradovaného povrchu vozovky na št. ceste I/75 za obcou Kolta.Špecialne cestné práce KOREKT s.r.o.17.05.201712.05.201731.08.201759 500,00 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č.40052017Hĺbenie priekop na ceste I/76 Kamenný most - hr. okr. LVMH3, s.r.o.17.05.201712.05.201730.07.201729 415,00 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č.40102017Odstránenie pozdĺžnych a priečnych nerovností na ceste I/63 v obci MužlaŠpecialne cestné práce KOREKT s.r.o.17.05.201712.05.201731.08.201740 595,50 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č. 40062017Výmena zábradlia za zvodidlách na cestách I/76 a I/63.U.P.BROKERs.,r .o.17.05.201712.05.201731.07.201729 715,0 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č. 40082017Oprava vnútorných plôch kanalizačných šácht a prečistenie hlavného zberača I/75 v obciach Tvrdošovce a Jatov.VARIO - FLEX17.05.201712.05.201731.07.201729 329,00 bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Kúpna zmluva č. 8015/2017/NRKúpa osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovných odevov a obuviDeLux s.r.o.24.05.201723.05.201728.02.201850 405,50 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č. 10042017Opravu izolácie atiky na streche administratívnej budovy v Komárne.LA TTI-EXTRA, spol. s r.o.06.06.201723.05.201730.06.20177.945,58 EUR bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
DODATOK č. 3 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCIVyužívanie verejnej telekomunikačnej siete.Slovak - telekom, a.s.,19.06.201701.06.2017neutrčitapodľa cenníka
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č.: 10092017Oprava betónových konštrukcií mostov.Karol Matejka - OPTIMAL PLUS21.06.201715.06.201731.12.201730 562,60 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
ZMLUVA O DIELO č. 3/23/2017/NROprava kompy Vlčany. Danube Servis, s.r.o.11.07.201710.07.201701.08.201749 500,00 s DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č. 10052017Hĺbenie priekop nad 25 cm na ceste I/63MH3 s.r.o.01.06.201730.11.201729 704,00 EUR bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č.10062017Čistenie odvodňovacích telies (vpustí, šácht) a odvodňovacieho potrubia.Stormex,s.r.o.01.06.201731.07.201731.308,-€ bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č.: 10082017Oprava nestabilného podložia na okraji vozovky cesty I/63.Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.01.06.201730.11.201759 631,00EUR bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo 10102017Výmenu mostného záveru na moste ev. č. 64-010 v BajčiAQUA-VITA, spol. s r.o15.06.201730.11.201757.052,30 EUR bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č. i. 30/2017/LVŽivičná oprava krytu vozovky na ceste I/75 obec ČakaŠpeciálne cesté práce KOREKT s.r.o.09.08.201709.08.201731.08.201758 137,00 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č.: 10072017Sanácia degradácie vozovky cesty I/64, I/63.Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.01.06.201730.11.201769 688,00 EUR bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č.. 29/2O17/LVPokládka mikrokoberca na ceste III/1578.Dopra-via a.s.09.08.201709.08.201731.08.201724 960,00 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/23/2017/NRDodatok č.1 - Oprava kompy VlčanyDanube Servis, s.r.o.15.08.201711.07.201708.09.201749 500,00 s DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Dodatok k zmluve č. 6300211332 - LeviceDodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.22.08.201701.09.201731.08.2019podľa cenníka SPP
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Dodatok k zmluve č. 6300211484 - Komárno Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.22.08.201701.09.201731.08.2019podľa cenníka SPP
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo Úprava krytu vo firme AUTOSERVIS TOPOĽČANY.CESTY NITRA, a.s.14.07.201713.07.201731.8.201714 089,01 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Dodatok k zmluve č. 6300142803 - NitraDodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu.Slovenský plynárenský priemysel, a.s.22.08.201701.09.201731.08.2019podľa cenníka SPP
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva č.1/ZÚ/2017/NZVýkon zimnej údržby pozemných komunikácií zima 2017/2018Ing. Jozef Mechura01.11.201731.03.2018Traktor : 19 €/hod, nakladač : 31,50 €/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva č.2/ZÚ/2017/NZVýkon zimnej údržby pozemných komunikácií zima 2017/2018PD Kolta01.11.201731.03.2018Traktor : 30 €/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva č.3/ZÚ/2017/NZVýkon zimnej údržby pozemných komunikácií zima 2017/2018Autodoprava Zoltán Nagy01.11.201731.03.2018Nakladač : 31,50 €/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva č.4/ZÚ/2017/NZVýkon zimnej údržby pozemných komunikácií zima 2017/2018Gubo, s.r.o.01.11.201731.03.2018Nakladač : 31,50 €/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva č.5/ZÚ/2017/NZVýkon zimnej údržby pozemných komunikácií zima 2017/2018L.A.M. Trans s.r.o.01.11.201731.03.2018Nakladač : 31,50 €/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva č.6/ZÚ/2017/NZVýkon zimnej údržby pozemných komunikácií zima 2017/2018CMD Habán František01.11.201731.03.2018Traktor : 31,50 €/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva č.7/ZÚ/2017/NZVýkon zimnej údržby pozemných komunikácií zima 2017/2018Agrotrans M & U s.r.o.01.11.201731.03.2018Traktor : 31,50 €/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo č.: 10132017Opravu vozidla TATRA T815 ev. č. NR024GTMilan Majerech - MG - servis11.09.201707.09.201731.12.201913 688 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
ZMLUVA O DIELORekonštrukcia odvodňovacieho kanála - Dolné Lefantovce.EURÓPA GROUP s.r.o.19.09.201719.09.2017do dokončenia diela45 415,32 EUR
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odHodnota zákazky
Dodatok k zmluve o dodávke elektrinyDodatok k zmluve o dodávke elektriny R23/2015/33 R23/2017/54ZSE Energia a.s.01.10.2017podľa cenníka ZSE Energia a.s.
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Výkon zimnej údržbyVýkon zimnej údržby pozemných komunikácií zima 2017/2018GÚTA SERVICE04.10.201701.11.201931.03.2018Nakladač 26,30 € / hod, ŠKODA 706 MTSP25 42,- € / hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnéPlatnosť odPlatnosť doHodnota zákazky
Zmluva o dielo 80202017Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2017Združenie : Zvýšenie bezpečnosti Nitra 201717.10.201717.10.2017skončenia diela7 417 220,73 € bez DPH
Dokument