Stredisko Nové Zámky

Stredisko Nové Zámky:


Ing. Igor Bartovič 

vedúci výrobno technického úseku
tel. 
0902 948 453

email:igor.bartovic@rsucnz.sk


Klaudia Braunová
cestmajsterstvo Šaľa
tel. 0904 979 336
email:sala@rsucnz.sk

Helena Gulyásová
cestmajsterstvo Štúrovo
tel.  0904 309 534
email:sturovo@rsucnz.sk


Peter Mrosko

cestmajsterstvo Nové Zámky  - žiadosti a povolenia
tel. 0904 309 531 
email:peter.mrosko@rsucnz.sk


Dispečing zimnej a letnej služby - Nové Zámky
tel. 0902 948 442