Stredisko Nové Zámky

Stredisko Nové Zámky:

Ing. Boris Koprda

Vedúci strediska 

tel.0905 895 037

email:boris.koprda@rsucnz.sk


Ing. Igor Bartovič 

vedúci výrobno technického úseku
tel. 
0902 948 453

email:igor.bartovic@rsucnz.sk


Norbert Káplocký

Vedúci dopravy

tel. 0901 920 703

email:norbert.kaplocky@rsucnz.sk


Róbert Krchňák

cestmajsterstvo Nové Zámky

tel. 0903 482 693

email:robert.krchnak@rsucnz.sk


Klaudia Braunová
cestmajsterstvo Šaľa
tel. 0904 979 336
email:sala@rsucnz.sk

Helena Gulyásová
cestmajsterstvo Štúrovo
tel.  0904 309 534
email:sturovo@rsucnz.sk


Peter Mrosko

cestmajsterstvo Nové Zámky  - žiadosti a povolenia
tel. 0904 309 531 
email:peter.mrosko@rsucnz.sk


Dispečing zimnej a letnej služby - Nové Zámky
tel. 0902 948 442