Stredisko Komárno

Stredisko Komárno: 
 

Jozef Štupický – poverený zastupovaním vedúceho Strediska správy a údržby Komárno
tel. 0903 588 661
email: jozef.stupicky@rsuckn.eu 

Ing. Róbert Hengerics
odborný referent dopravy
tel. 0911 699 578
email: robert.hengerics@rsuckn.eu 
     

Miroslav Hrabovszky
cestmajsterstvo Komárno
tel. 0910  922 521 
email: miroslav.hrabovszky@rsuckn.eu


Rudolf Zahorec
cestmajsterstvo Hurbanovo
tel. 0903  588 663
email: rudolf.zahorec@rsuckn.eu


Ing. Andrea Horkovičová

cestmajsterstvo Komárno  - žiadosti a povolenia
tel. 0902  948 532 
email: andrea.horkovicova@rsuckn.eu