Stredisko Komárno

Stredisko Komárno: 
 

Ing. Ladislav Dombi - poverený zastupovaním

od 01.07.2014

vedúci ekonomického úseku
tel. 0903 588 665
email: ladislav.dombi@rsuckn.eu


Jozef Štupický
vedúco výrobno technického úseku
tel. 0903 588 661
email: jozef.stupicky@rsuckn.eu 

Ing. Róbert Hengerics
odborný referent dopravy
tel. 0911 699 578
email: robert.hengerics@rsuckn.eu
     
Rudolf Záhorec
cestmajsterstvo Hurbanovo
tel. 0903  588 663
email: rudolf.zahorec@rsuckn.eu

Marián Ristvey
cestmajsterstvo Zemianska Olča
tel. 0903  588 664
email: marian.ristvey@rsuckn.eu