Stredisko Komárno

Stredisko Komárno: 


Jozef Štupický – poverený zastupovaním vedúceho Strediska správy a údržby Komárno
tel. 0903 588 661
email:jozef.stupicky@rsuckn.eu 

Ing. Róbert Hengerics
odborný referent dopravy
tel. 0911 699 578
email:robert.hengerics@rsuckn.eu 
     
Miroslav Hrabovszky
cestmajsterstvo Komárno
tel. 0910  922 521 
email:miroslav.hrabovszky@rsuckn.eu

Rudolf Zahorec
cestmajsterstvo Hurbanovo
tel. 0903  588 663
email: rudolf.zahorec@rsuckn.eu

Ing. Andrea Horkovičová
cestmajsterstvo Komárno  - žiadosti a povolenia
tel. 0902  948 532 
email:andrea.horkovicova@rsuckn.eu

Dispečing zimnej a letnej služby - Komárno
tel. 0902 948 520