Predstavenstvo spoločnostiIng. Ivan Folkman 

Predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti, 

tel. : 0902 948 110

email: ivan.folkman@rsucnr.sk


Ing. Helena Psotová

člen  predstavenstva a.s.


Ing. Igor Urbánik, PhD.

člen  predstavenstva a.s.


Ing. Martin Nemky

člen predstavenstva


Ing. Viliam László

člen  predstavenstva

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Výrobno - technický námestník

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.

tel. : 
email: jozef.dvonc@rsucnr.sk 


Ekonomický námestník

Ing. Eva Chunchalová
tel. : 0902 948 108
email: eva.chunchalova@rsucnr.sk 

 

Odborný zamestnanec centrálnej evidencie prípravy investícií

Richard Grapka

tel. : 0911 051 856

email: richard.grapka@rsucnr.sk Asistentka riaditeľa
Mgr. Zuzana Pániková
tel. : 0902 948 558
email: zuzana.panikova@rsucnr.sk