Predstavenstvo spoločnostiPhDr. Juraj Richter 

riaditeľ spoločnosti, predseda predstavenstva a.s.
tel. : 0905 906 361
email: juraj.richter@rsucnr.sk


Ing. Helena Psotová

člen  predstavenstva a.s.


Ing. Igor Urbánik, PhD.

člen  predstavenstva a.s.


Ing. Martin Nemky

člen predstavenstva


Ing. Viliam László

člen  predstavenstva

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Výrobno - technický námestník

Ing. Ivan Folkman

tel. : 0902 948 110
email: ivan.folkman@rsucnr.sk


Ekonomický námestník

Ing. Eva Chunchalová
tel. : 0902 948 108
email: eva.chunchalova@rsucnr.sk

 

Asistent riaditeľa
Ing. Peter Singer
tel. : 0911 930 380
email: peter.singer@rsucnr.sk