Predstavenstvo spoločnostiIng. Matúš Starovič

Predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti, 

tel. : 037 6512750

email:matus.starovic@rsucnr.sk


Ing. Miloslav Hatala

člen  predstavenstva a.s.


Ing. Igor Urbánik, PhD.

člen  predstavenstva a.s.


PaedDr. Norbert Becse

člen predstavenstva a.s.


Ing. Peter Baláž

člen  predstavenstva a.s.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Námestník výroby rozvoja a investícií 

Ing. Ľuboš Ribar

tel. : 037 6512750Ekonomický námestník

Ing. Eva Chunchalová
tel. : 0902 948 108
email:eva.chunchalova@rsucnr.sk 

 


Asistentka riaditeľa

Mgr. Zuzana Pániková
tel. : 0902 948 558
email: zuzana.panikova@rsucnr.sk