VEREJNÉ INFORMÁCIE
Dokumenty ::  Zmluvy 2019
 Späť   1  2 Ďalej
 
 
DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odCena zákazky
Dodatok k Nájomnej zmluveDODATOK č.22 - k Nájomnej zmluve č.53/2007/HOSPSTRATNitriansky samosprávny kraj01.01.2019ročné nájomné vo výške odpisov 288 395,- €
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Dodatok č.1 k zmluve na dodávku Dodávka technických plynov.Messer Tatragas s.r.o01.02.201901.02.2020podľa cenníka
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Dodatok č.1 ku RÁMCOVEJ KÚPNEJ ZMLUVE č. 0717270/00PHM do benkalorov a na KKSlovnaft a.s.15.01.201914.01.201918.6.20191 745 173,42 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
ZMLUVA o dieloZabezpečenie servisu výpočtovej techniky.COMIX spol. s r. o.18.01.201931.12.2019do 6 000,00 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o poskytovaní služiebZneškodnenie splaškových odpadových vôd - Vráble.Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.05.02.201930.01.201931.12.2019Podľa cenníka ZSVS
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o poskytovaní služiebZneškodnenie splaškových odpadových vôd - Zl. MoravceZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.05.02.201930.01.201931.12.2019Podľa cenníka ZSVS
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo č. 3/09/2019/SBRekonštrukciu kamerového a elektronického zabezpečovacieho systému.VEL Security a.s.29.01.201901.04.201948 414,31 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo č. 3/08/2019/SBZriadenie kamerového a elektronického zabezpečovacieho systému.VEL Security a.s.29.01.201901.05.201946 091,14 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Nájomná zmluva č. : 10073012Operatívny leasing Kia CeedBUSINESS LEASE15.02.201911.02.201948 mesiacov334,96 EUR / mesiac
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Kúpna zmluva 8 /007/2019Zvislé dopravné značky.Hákom, s.r.o.,12.02.201931.12.201968 526,500 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
KÚPNA ZMLUVA č. 80122019Čistiace prostriedkyDexis slovakia s.r.o.15.03.201915.03.202013 583,65 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Kúpna zmluva č. 80182019OOPP, odevy a obuv.DEXIS SLOVAKIA s.r.o.26.03.201901.04.201948 805 99 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
KÚPNA ZMLUVA č. 80192019Kancelárske potreby.REVIS - SERVIS spol. s r.o.01.04.201901.04.202012 698,63 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o reklame č. 02/2019/S/NRReklamná činnosť poskytovateľa.Úsmev ako dar, spol. s r.o.19.03.201931.12.2019160 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
DOHODA O FIREMNOM ČLENSTVEDohoda v členstve SLOVENSKEJ CESTNEJ SPOLOČNOSTISlovenská cestná spoločnosť05.04.201905.04.2020800 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 80212019Napojenie objektov RSÚC Nitra a.s. na PCO. VEL Security a.s.29.03.201901.04.202144 928,00 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odCena zákazky
DODATOK č. 23DODATOK č. 23 k Nájomnej zmluve č.53/2007/HOSPSTRATNitriansky samosprávny kraj12.04.2019Výška nájomného na rok 2019 507 475,17 Eur
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dieloRekonštrukciu vozidla NR-383GU.Milan Majerech - M G-Servis15.04.201931.12.201914 250 €,- DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č.: GEN15021044102Pripojenie do internetu Slovanet a.s.01.05.201901.05.2021620 € bez DPH mesačne
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dieloZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH II. AIII. TRIEDY NA ROK 2019Cesty Nitra a.s.27.05.201901.08.20195 830 014,34 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odCena zákazky
Zmluva o dieloAnalýza spoločnosti RSÚC Nitra a.s. TAX Audit Slovensko s.r.o.31.05.201921 000 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 80242019Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet.Slovnaft a.s.10.06.201917.06.201917.06.2021420 000,00 EUR bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 80252019Dodávky PHM do skladových nádrží ( benkalorov )T a M trans spedition, s.r.o.10.06.201917.06.201917.06.20211 380 000 EUR bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Dodatok k Zmluve o dielo č. 3/08/2019/SBZriadenie kamerového systému.VEL Security a.s.29.01.201901.06.201946 091,14 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
28/2019-LVDodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení odpadového hospodárstva.Tekovská Ekologicka s.r.o.19.06.2019na neurčitopodľa cenníka
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmkuvo o dielo č. 80292019Výspravky za tepla na ceste I/64 a I/63.Špeciálne cestné práce - KOREKT01.08.201931.08.2019174 092,50 bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmkuvo o dielo č. 80302019Výspravky za tepla na ceste I/75 a I/76.Špeciálne cestné práce - KOREKT01.08.201931.08.2019134 460,00 bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo 80312019Modernizácia, rekonštrukcia vozidla TATRA T 815 (NR 986GT)SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o.30.07.2019.15.11.201950 797,51 €
Dokument

DokumentPredmetDodávateľCena zákazky
Zmluva o urovnaníZmluva o urovnaníMBM Group3 325,- €
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o kontrolnej činnostiCertifikačný audit.TÜV SÜD Slovakia01.07.201931.07.2019Audit - 4 940 € bez DPH, Dohľad 2 250 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Nájomná zmluvaZmluva o nájme časti nehnuteľnostiPivnica Radošina, s.r.o.01.09.201931.08.2020ročné nájomné 117,79 Eur + DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo 46/2019/LVVýspravky výtlkov v okrese Levice.Nosek RST, s.r.o. 18.09.201920.10.201935 500 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo 80352019Údržba cestnej kanalizácie a priepustov I. triedyStormex s.r.o.23.09.201915.11.2019160 691,35 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Kúpna zmluva 8/036/2019Dopravné značky a dopravné značky v jazyku národnostnej menšiny a príslušenstvo.Hakom s.r.o.01.10.201931.12.201969 069,000 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo 80392019Hĺbenie zemných cestných priekop a odstránenie nánosov z nich.MH3, s.r.o.10.10.201930.11.201960 040,00 bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva o dielo 80402019Oprava cesty I/75 Kolta.EKOM PLUS, s.r.o.10.10.201930.11.2019105 617,50 bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Poistná zmluvaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti.Allianz a.s.01.09.201901.09.201931.08.20201100 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Rámcová zmluva Vodorovné dopravné značenie.Doznako s.r.o.07.10.201930.09.2020114 651,50 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Nájomná zmluva č. : 10565111Operatívny leasing BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.,18.10.201917.10.201972 mesiacov395,73 EUR mesačne po dobu 72 mesiacov
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Kúpna zmluva č. 80382019Technika na zimnú s letnú údržbu.MB Servis s.r.o.22.10.201921.10.20196 mesiacov995 000 € bez DPH
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č.35/2019-LVRealizácia výkonu zimnej údržby ciest.AX STAVAS, s.r.o.28.10.201901.12.201931.03.2020nakladač 40,- € bez DPH/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č.36/2019-LVRealizácia výkonu zimnej údržby ciest.MMAgroles s.r.o.28.10.201901.12.201931.03.2020traktor 29,- € bez DPH/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č.37/2019-LVRealizácia výkonu zimnej údržby ciest.PD,Kozárovce28.10.201901.12.201931.03.2020nakladač 40,- € bez DPH/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č.38/2019-LVRealizácia výkonu zimnej údržby ciest.SHR KERATA JOZEF28.10.201901.12.201931.03.2020HON (manipuliitor)- 40,- € bez DPH/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č.39/2019-LVRealizácia výkonu zimnej údržby ciest.STAVMONT,s.r.o.28.10.201901.12.201931.03.2020nakladač 40,- € bez DPH/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č.40/2019-LVRealizácia výkonu zimnej údržby ciest.Záhrada - TROPICANA28.10.201901.12.201931.03.2020traktor 29,- € bez DPH/hod, ostatné 40,- € bez DPH/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č.41/2019-LVRealizácia výkonu zimnej údržby ciest.Donau farm Kalná s.r.o.28.10.201901.12.201931.03.2020traktor 29,- € bez DPH/hod HON 40,- € bez DPH/hod.
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č.42/2019-LVRealizácia výkonu zimnej údržby ciest.Ján Kollár28.10.201901.12.201931.03.2020traktor 29,- € bez DPH/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č.43/2019-LVRealizácia výkonu zimnej údržby ciest.PD Žemberovce28.10.201901.12.201931.03.2020nakladač 40,- € bez DPH/hod
Dokument

DokumentPredmetDodávateľZverejnenéPlatnosť odPlatnosť doCena zákazky
Zmluva č. 8 /ZÚ/2019 TORealizácia výkonu zimnej údržby ciest.Dalibor Bubla DABU02.11.201901.11.201931.03.202050,- € bez DPH/hod
Dokument